Biomarkers

INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 3/5, 85-071 BYDGOSZCZ
KRS 0000672159, NIP: 5542948330, REGON: 366964361
e-mail: office@biomarkers.pl ; projekty@igs.org.pl


Biomarkers

PROJEKTY INSTYTUTU GENETYKI SĄDOWEJ Sp. z o.o.
Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ
Szacowanie wartości zamówienia FBiW - Voucher Badawczy

ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytanie ofertowe FBiW - Voucher Badawczy
Zapytanie ofertowe VB IGS 09.10.2018 skan
Zał. 1 do zapytania wzór oferty 09.10.2018
Sprostowanie omyłki pisarskiej do Zapytania VB IGS
Informacja o wyniku zapytania 1 2018 IGS VB 18.10.2018

  POWRÓT