Biomarkers

INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 3/5, 85-071 BYDGOSZCZ
KRS 0000672159, NIP: 5542948330, REGON: 366964361
e-mail: projekty@igs.org.pl