Biomarkers
Biomarkers

Fundusz MŚP Ideas Powered for businessInstytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o. decyzją nr 1320254338-1 w dniu 30.11.2022 Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przyznał Bon z Funduszu MŚP Ideas Powered for business z programu przyznawania dotacji utworzonego w celu ochrony praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich w zakresie ochrony słowno-graficznego znaku towarowego Z.550601 „GENETiCO” w ochronie krajowej. Fundusz MŚP to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).