Biomarkers
Biomarkers
Biomarkers Projekty

PROJEKTY INSTYTUTU GENETYKI SĄDOWEJ Sp. z o.o.Projekty realizowane


Projekty zakończone

 1. FBiW - Fundusz badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy - 2018
  WIĘCEJ
 2. FOLIA - Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych - 2018-2022
  WIĘCEJ
 3. GENDAY - Genetyczna baza danych do identyfikacji i profilowania narkotycznej odmiany konopi – 2019-2023
  WIĘCEJ
 4. ŻYWNOŚĆ (BIOMARKERS) - Opracowanie innowacyjnych metod badawczych dla zapewnienia jakości żywności ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej – 2019 - 2023
  WIĘCEJ
 5. RFS - REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników - 2022
  WIĘCEJ
 6. KFS - Krajowy Fundusz Szkoleniowy działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie kursów - 2023
  WIĘCEJ
 7. Fundusz MŚP Ideas Powered for business - dotacje na ochronę praw własności intelektualnej - 2022
  WIĘCEJ

KONTAKT W SPRAWACH PROJEKTÓW I DZIAŁALNOŚCI B+R
e-mail: projekty@igs.org.pl