Biomarkers
Biomarkers

Krajowy Fundusz Szkoleniowy



Krajowy Fundusz Szkoleniowy

IGS Sp. z o.o. w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego uzyskał finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie kursów (PUP w Bydgoszcz) na mocy umowy nr UmKszUstKFS/23/0043 zawartej w dniu 12-05-2023. Tematyka szkoleń objęła podnoszenie kwalifikacji cyfrowych w zakresie umiejętności pracy na wyższym poziomie w programie kalkulacyjnym.