Biomarkers
Biomarkers

Regionalny Fundusz Szkoleń w Kujawsko-PomorskimRegionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskim

IGS Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 8.5.1 „Wsparcie dostępu do usług rozwojowych” (TARR) uzyskał wsparcie szkoleniowe na mocy Umowy nr UW/4359/28/09/2022 zawartej w dniu 03-11-2022. Tematyka szkoleń objęła budowanie zespołu i komunikacja między działami oraz techniki sprzedaży.